Úvod a doporučení

V době obrovského rozmachu civilizace, nanesení materialistických pozlátek do duší lidských tvorů, zatřesení duchovního obzoru, rozvolnění základní buňky lidské společnosti, kterou je rodina, je nasnadě, že jednou stanovená rovnováha světa začne tento nepoměr mezi stránkou ducha a materie upravovat.

 Myslím, že i filosofie tradiční čínské medicíny (dále TČM) se může v tomto srovnání výrazně uplatnit. Vždyť jedním z pilířů této východní nauky je právě nauka o principech jinu a jangu, aktivního a pasivního, klidného a neklidného, bílého a černého. Všechen ten velký třesk zájmu lidí o duchovní nauky je toho dokladem a výsledkem. Lidé touží po klidu a harmonii, protože na ně prší neklid a disharmonie. Podvědomě utíkají tam, kde nachází klid, pohodu, zdraví. Touto knihou bych Vám chtěl dát jeden z mnoha návodů, poučení, rad k tomu, abyste si mohli v klidu duše poznávat Vaše malé zdravotní nerovnováhy. Abyste si mohli i Vy sami odstraňovat ty defekty, které jste si způsobili vlastní chtivostí, sobectvím, záští, pýchou a NELÁSKOU. Aby jste hledali chyby u sebe, ne u druhých.

Osmdesát procent nemocí vzniká právě na podkladě naší emoční nerovnováhy. Jsme příliš zatížení získanými emocemi v embryonálním stádiu našeho vývoje a rodíme se již s nimi. Pozor, to není jedinečnost. Jsme zajatci vlastních nálad, úzkostných stavů, depresí, strachů a dějů kolem nás. Tyto energie jsou v nás, zatěžují a ničí důležité orgány. Západní medicína nepracuje na základní úrovni energetické. Vnímá změny až když jsou na úrovni biochemické, buněčné, tkáňové.  Pokusy o psychosomatickou medicínu selhávají, není zájem o vedení člověka k lásce, harmonii, odpouštění, toleranci. Tyto hodnoty naráží na pýchu a ješitnost světa, komerční medicíny, farmacie, výzkumů. Je do nás falešně vtloukána víra v nekouření, v ne cholesterol. Ne v lásku. Ta se nedá koupit, ta se nedá prodat. Ta se musí vydřít. A když ji máme, musíme ji obdělávat, pečovat o ni. Nesmíme ji ztratit. To je velká dřina, a my jsme lidé konsumu.

Když se vrátím k čínské medicíně, mám ji rád i proto, že tak výrazně pracuje s emocemi., poznává jejich škodlivost, ukazuje na ně, a snaží se je odstraňovat. Má ji rád, protože mi svým hlubokým poznáním o těle dává spoustu odpovědí na mé otázky., které mi, bohužel, nedala medicína západní. Dala mí poznání, že nemoc není nic vzdáleného, uzavřeného, ve své příčině ve světě laboratoří, výzkumů, nemocnic. Ani to není svět mikrobů, bakterií a virů. Je to ve většině stav narušení mého vztahu s okolím, světem, či vztahu sama se sebou. Nejsou to vzdálené jevy. Jsou to děje okolo nás. Ty jsou příčinou našich nemocí. Děje v daleké či blízké minulosti a jejich dopady na přítomnosti.

Nikdy jsem nestál o to, být velkým odborníkem v oblasti tradiční čínské medicíny. Čerpám z ní to, co chci. Co potřebuji. Pro své poznání. Věřím, že ani TČM není uzavřené učení, že se vyvíjí, stále poznává a hledá. Proto čerpejte, poznávejte, pozorujte sebe, své chyby emoční, dietní, a odstraňujte je.

A co dále…

Po takovém milém úvodu, který se opravdu vydařil, by bylo dobré říct, co od této publikace očekávám. Co by měla čtenáři dát a čím by jej měla obohatit.

Především si myslím, že tento východní vědní obor si zaslouží, aby západní spotřebitel měl více vědomostí o filosofických základech TČM, uměl se více orientovat v možnostech této vědní disciplíny. Aby pokud možno nebyla Tradiční čínská medicína v jeho vědomí ořezána na jednu malou výseč, která se jmenuje akupunktura. Což je jen malá podmnožina z léčebné nabídky TČM. Ale co další možnosti. Co pochopení filosofie principů jinu a jangu, teorie pěti prvků, příčin nemocí, diagnostických léčebných zásad. Byl jsem na jednom akupunkturním semináři v Luhačovicích. Zaujal mě jeden lékař, primář ušního oddělení v nemocnici, aplikující elektroakupunkturu na ušním boltci. Byl velmi skeptický k výsledkům své práce tomto podoboru TČM. Dle svých slov došel ke konci svých možností, dál již nemůže překročit svůj zenit. Jistě souhlasím. Protože je absolventem kurzovního školení v západní Evropě. Ty probíhají v tak rychlém tempu, samozřejmě placeném, že absolvent nemůže mít v tak krátké době výrazné vědomosti o celku, tak širokém a bohatém, jako TČM. Nemůže znát rozsah možností, které mu skýtá toto učení. Proto pomalu vstřebávejte, nasávejte logiku i ducha TČM. Máte právo a nárok se držet jak západní, tak i východní větve stromu lékařství.

 Vybral sem 16 nemocí či syndromů, u kterých se Vám budu snažit vysvětlit jejich příčinu a také jak se dostat z tohoto stavu.

 Doporučím Vám body k léčbě, akupresurní body na energetických drahách. Pro tento účel jsem si zvolil body pramene – YUAN. Proč? Protože jsou snáze k nalezení, jsou dostupné, umístěné na rukou i nohou. K jejich použití nepotřebujete žádné soukromé místo, ale k masáži jejich můžete využít volný čas, na jakémkoli místě. Aniž byste někoho obtěžovali. Celkem jejich dvacetčtyři. 12 na pravé straně těla, 12 na levé straně těla.

Fytoterapii jsem zvolil spíše na podkladě vlastního poznávání. Jedná se o doporučení našich bylin, taktéž dostupných na trhu, či v přírodě. Každá z nich má svou čínskou kopii. Pro Vás je jednodušší shánět byliny našeho původu.

Jako třetí doporučený léčebný postup Vám předkládám tzv., mentální cvičení. Je to úžasná věc, kterou jsem vymyslel. Je to práce s energií patologickou, kterou chceme dostat z těla ven. Jedná se o velmi jednoduchý recept, ale velmi účinný a zabírající. Až se nad jeho výsledky budete podivovat. Mí rodinní přátelé jej znají, a vždy a znovu bývají udiveni po jejich vlastní aplikaci u sebe nebo u svých blízkých jak je jednoduchý a funkční. Nazval jsem jej mentálním cvičením, ale může mít spoustu dalších názvů a termínů. Pokud znáte přesně patologickou energii, která Vás obtěžuje, a která je v organismu v nadbytku, jednou z cest jak ji dostat ven z orgánu nebo jeho energetické dráhy, je ji odsud vydýchat. Ano, vydýchat. Tato představa nemusí být podmíněná dlouhou koncentrací. Naprosto stačí, pokud je škodlivinou například vítr ve žlučníku, abychom si zhruba 10  15 výdechy přímo z tohoto orgánu přes stěnu břišní vydýchali tuto mentální podobu větru ven do prostoru. Že nevíte, jak vypadá žlučník a kde je přesně uložen? To nevadí. Přibližné místo stačí, přibližná podoba taktéž. Vložte informace do počítače a dýchejte. Doma, ve vlaku, autobuse, zaměstnání. Rozčílí Vás někdo, riskujete podráždění žlučníku vztekem? Vydýchejte ho. Pracujte s jeho horkou a červenou energií. Za pár minut se Vám odříhne, přestane Vás bolet hlava, a jste klidní i bez cigarety či prášků na uklidnění či spaní. Velmi účinné a jednoduché. Radím Vám dobře.

Mé doporučení pro účinnou léčbu

 1. Jemnou masáží daného akupresurního bodu ve směru hodinových ručiček, palcem pravé či levé ruky, dosáhneme pouze malého efektu. To je důležité!. Je třeba, abyste zvolili pro žádoucí efekt léčby pokud možno hodně silný tlak prstu na daný bod. Pokud si nejste schopni nahmátnout a masírovat tento bod silným tlakem, požádejte někoho blízkého, zda by Vám neprovedl akupresuru on. Opakuji, co nejsilnějším tlakem. Stačí pak působení po dobu 30 až 50 vteřin na jeden bod jednou, dvakrát či třikrát za den. Až do dosáhnutí léčebného účinku. Tento bude umocněn Vaší mentální představou – „odstraňuji specifickou patologickou, škodlivou energii, čistím orgán a jeho dráhu. Během akupresury si stále fixujte tuto myšlenku. Nedělejte tuto práci naslepo a mechanicky. Takto použitá masáž Vás překvapí daleko větším efektem, léčebným dosahem. Různé zdroje a školy akupresury uvádí, že akupresura nemá bolet. Nesouhlasím. Má. A řádně. Tuto skutečnost jsem si ověřil i na speciálních diagnostických počítačových přístrojích, které měří intenzitu energie v mA. Teprve po silném zásahu na bod měřené dráhy se posunuly hodnoty proudu směrem ke koridoru zdraví. Pokud jsem tento bod tzv. „odbyl“, efekt byl mizivý.
 1. Při léčbě bylinami, fytoterapií, doporučuji, aby tyto byly dány do konvice z varného skla, a byly po dobu cca 15 až 20 minut vařeny na mírném stupni. Nemělo by se požívat kovu ani hliníku. Dětem je možné čaj mírně osladit medem Jeden čtvrt litr denně naprosto dostačuje. Doporučuji – nemíchejte si sami různé byliny do různých směsí. Nevíte, co děláte. Je to velmi nezodpovědné. Nepodléhejte zaručeným a zázračně působícím směsím. To přenechte zkušeným bylinářům a odborníkům. Z pohledu čínské medicíny mají některé byliny vlastnosti chladné, druhé horké, jiné stahující, či směřující do stran, atd. proto někdy potřebujeme nasadit byliny na ledviny horké a suché. Často pak zbytečně prožíváte zklamání z vlastních fototerapeutických pokusů. A samozřejmě máte i zodpovědnost za vlastní sebepoškození.
 1. Třetí část léčby, to je takový můj malý bonbon, dárek pro tradiční čínskou medicínu, i pro Vás. Je to „mentální cvičení „ve formě vizualizace škodlivé energie a jejího vydýchání. Velmi často se na mě obracejí mí přátele, jejich rodiny, kteří již jsou poučeni o tomto způsobu léčby. Stačí jim sdělení o jaký typ škodlivé energie jde a jsou sami schopni, u sebe a své rodiny „dosahovat vynikajících léčebných výsledků.
 • "Meiner Meinung nach ist Herr Doktor Maček der beste Arzt in seinem Bereich. Und nicht nur das. Auch als Mensch ist er entgegenkommend, menschlich und hat Verständnis Ich besuche ihn schon mehrere Jahre und er hat mir bei meinen Beschwerden immer geholfen, auch wenn die Ärzte keine Lösung hatten. Ich schätz den Herrn Doktor sehr und bin ihm für seine Hilfe dankbar. "

  Petra Malovaná

  entnommen aus: Známý lékař.cz

 • "Menschliche Einstellung, professionell, findet immer die Ursache Ihrer Probleme, ich kann ihn sehr empfehlen. Der Preis ist angemessen. Falls Sie ihn zu hoch finden, gehen Sie zu einem anderen und Sie werden sich wundern. Ich weiß jedoch nicht, ob Sie bei einem anderen diese Behandlungsqualitäten finden."

  Tomáš Šťastný

  entnommen aus: Známý lékař.cz

 • "MUDr. Maček ist ein Spezialist in der chinesischen Medizin. Es ist zu bewundern, dass er immer die richtige Ursache der Krankheit findet. Mit der Familie und mit den Freunden fahren wir zu ihm zur Behandlung schon fast zehn Jahre. Seine Einstellung uns gegenüber hat ein Niveau. Er hat unser absolutes Vertrauen und mit dem Ergebnis der Behandlung sind wir immer völlig zufrieden. Ich kann ihn wärmstens empfehlen."

  Pavel Kolář

  entnommen aus: Známý lékař.cz

 • "Ich kann Herrn Doktor Maček viele Jahre und bin mit ihm höchst zufrieden. Er hat vielmals mir, meiner Familie sowie den Bekannten geholfen. Was das Geld betrifft, jemanden kann es finanziell anspruchsvoll vorkommen, aber die Kotrollen sind nicht so häufig, damit man sich diese 3x im Jahr nicht leisten kann. Insbesondere wenn er es schafft tatsächlich zu helfen und das Problem zu lösen! IN seinem Bereich ist er hervorragend und seine Einstellung ist sehr menschlich."

  Marie Slámová

  entnommen aus: Známý lékař.cz

 • "Herr Maček hilft immer mit 100 %. Er ist ein hervorragender Arzt, der weiß, worüber er spricht. Herr Doktor ist ausgezeichnet, man kann es gar nicht äußern. Einen so außerordentlichen Arzt kann man nicht so leicht finden. Er ist auch angenehm und immer entgegenkommend."

  Václav Procházka

  entnommen aus: Známý lékař.cz

 • "Ich kann Herrn Doktor Maček viele Jahre und bin mit ihm höchst zufrieden. Er hat vielmals mir, meiner Familie sowie den Bekannten geholfen. Was das Geld betrifft, jemanden kann es finanziell anspruchsvoll vorkommen, aber die Kotrollen sind nicht so häufig, damit man sich diese 3x im Jahr nicht leisten kann. Insbesondere wenn er es schafft tatsächlich zu helfen und das Problem zu lösen! IN seinem Bereich ist er hervorragend und seine Einstellung ist sehr menschlich."

  Marie Slámová

  entnommen aus: Známý lékař.cz

 • "Herr MUDr. Josef Maček ist eine absolute Spitze in seinem Bereich der chinesischen Medizin. Ich besuche ihn schon sehr lange und er hat mich immer geheilt. Ich habe viele Bekannte, die mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen grundsätzlich zu ihm gehen und über die Ergebnisse der Behandlung auch erfreut sind. Ich empfehle Herrn Maček allen."

  Patricia Urbanová

  entnommen aus: Známý lékař.cz

 • "Ja, MUDr. Josef Maček ist ein hervorragender Arzt und Spezialist. Man sagt über ihn, dass er der größte Experte in der Tschechischen Republik in der Problematik der Unfruchtbarkeit der Frauen ist. Daneben hat er viele Erfolge in der Behandlung vom Akne, Depressionen, Schuppenflechte Migräne, usw. Ich bin nicht der Meinung, dass seine Preise höher sind. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass der Preis der Qualität entspricht. Um einen Vergleich zu haben: die Behandlung der Unfruchtbarkeit hat meine Bekannte, die im Ausland wohnt, mehrere Tausend Kronen gekostet und trotzdem wurde ihr nicht geholfen. Beim MUDr. Maček hat sie nur einige Hundert Kronen bezahlt und innerhalb von einigen Minuten hat sie die richtige Ursache erfahren. Sie hat von MUDr. Maček Produkte zur Stärkung der Organe genommen und binnen 3 Monate war sie schwanger. (Sie hat sich übrigens 7 Jahre um das Kind bemüht). MUDr. Maček kann ich nur empfehlen."

  Markéta Svobodová

  entnommen aus: Známý lékař.cz